Etusivu » Edunvalvontavaltakirjan laatiminen

Edunvalvontavaltakirjan laatiminen

Edunvalvontavaltuutus on tehtävä kirjallisesti. Asiakirjasta on käytävä ilmi valtuuttaja ja valtuutettu, tarkoitus, asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa sekä määräys, milloin valtuutus tulee voimaan.

Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja. Todistajien on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta todistajien ei tarvitse tietää asiakirjan sisältöä.

Valtuuttajan kotipaikkakunnan maistraatti, joka toimii holhousviranomaisena, vahvistaa edunvalvontavaltakirjan, kun valtuuttajan terveydentila on heikentynyt siten, ettei hän kykene enää huolehtimaan omasta edustaan ja asioistaan. Tämän valtuutettu osoittaa erillisellä lääkärinlausunnolla valtuuttajan terveydentilasta.

Edunvalvontavaltakirjan voimassaoloaika

Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan silloin, kun henkilön kyky hoitaa asioitaan on heikentynyt siten, ettei hän enää itse kykene. Edunvalvontavaltuutus tulee vahvistuttaa holhousviranomaisella eli valtuuttajan kotipaikkakunnan toimialueen maistraatissa.

Valtuutetun tulee esittää holhousviranomaiselle alkuperäinen valtakirja ja lääkärintodistus tai vastaava todistus valtuutuksen antajan kyvyttömyydestä hoitaa asioitaan, joita valtuutus koskee.

Valtakirjan voi tarvittaessa peruuttaa tai sitä voi muuttaa myöhemmin. Tällöin valtuutetun on kuitenkin kyettävä ymmärtämään myös uuden asiakirjan merkitys.

Edunvalvontavaltakirjan todistajat

Edunvalvontavaltakirjassa on oltava lausuma, jossa todistajat todistavat, että valtuuttaja on omakätisesti allekirjoittanut asiakirjan sekä että hän on sen tehnyt omasta vapaasta tahdostaan ja ymmärtänyt sen merkityksen. Todistajat merkitsevät allekirjoituksensa lisäksi todistamisen paikan ja ajan.

Todistajien on oltava samanaikaisesti läsnä kuten esimerkiksi testamenttia tehtäessä. Valtakirjan todistajana ei saa olla vajaavaltainen, valtuuttajan puoliso tai sukulainen taikka tällaisen henkilön puoliso, valtuutettu, valtuutetun puoliso tai sukulainen taikka tällaisen henkilön puoliso.

Edunvalvontavaltakirjoja laativat asianajajamme